mafromafro

U popis naših usluga spadaju i plinske instalacije. Trudimo se posao obaviti u najbržem mogućem roku prema dogovoru s klijentom, pritom pazeći na kvalitetu izvedbe.

Na tržištu pored dosad zastupljenog ukapljenog naftnog plina, UNP-a, sve više se razvija distribucijska mreža za zemni plin.

Plin je, uz ugljen i ostala čvrsta goriva, oblik energije koji se može neposredno upotrebljavati. Ekološki je najprihvatljivije fosilno gorivo.Prednosti ugradnje uređaja na plin:

  • • niska cijena energenta
  • • nema potrebe za lokalnim skladištenjem energenta (zemni plin)
  • • za grijanje kućanstva i sanitarne vode koriste se kotlovi kompaktne izvedbe tako da se dimenzijama i dizajnom uklapaju u kuhinjski namještaj
  • • visoka iskoristivost
  • • fasadne izvedbe kotlova su neovisne o zraku u prostoriji, a ne moraju se priključiti na dimnjak
  • • niske temperature na ispuhu
  • • moguća primjena i u ostatku kućanstva

Plin u domaćinstvima može zadovoljiti 80-85% energetskih potreba (grijanje prostorija, kuhanje, priprema tople vode). Možete se odlučiti na konvencionalni, kondenzacijski zidni uređaji ili na kotao koji je moguće kombinirati sa spremnicima tople sanitarne vode.

Plinsku instalaciju koju mi preporučamo je Vaillant i Viessmann.

MAIN MENU