mafromafro

Pod pojmom bazenske tehnike i opreme podrazumijeva se čitav niz uređaja, instalacija i pribora koji služe za održavanje bazenske vode čistom, zagrijavanje vode, stvaranje vodenih i podvodnih efekata, kontrolu, nadzor i regulaciju bazenskih sustava, te zaštitu bazena.

Vrlo bitno je odabrati odgovarajući sustav bazenske tehnike i opreme za svaki pojedinačni bazen, budući da svaki bazen ima svoje specifičnosti, svoju "priču".

Nakon odabira najprikladnije bazenske tehnike i opreme potrebno je uskladiti sve detalje u odnosu na ostale elemente koji čine bazen za plivanje. Pod time se podrazumijeva objedinavanje i povezivanja svih struka koje sudjeluju u izradi bazena, s ciljem dobivanja što kvalitetnijeg finalnog proizvoda.

Vrste bazenskih tehnika koje mi preporučamo su: AstralPool, Speck i Zodiac

MAIN MENU